ความดันโลหิตสูง โรคนี้เกิดขึ้นเอง

29 January, 2019

ความดันโลหิตสูง โรคนี้เกิดขึ้นเอง

ความดันเลือด คือความดันที่มีอยู่ในเส้นเลือดของคนปกติที่มีชีวิต ความดันเลือดเกิดจากการบีบตัวของหัวใจฉีดเลือดไหลมาตามเส้นเลือดเพื่อเลี้ยงร่างกายส่วนต่าง ๆ ค่าความดันเลือดจะวัดได้เป็น 2 ค่า มีค่าตัวเลขสูงและค่าตัวเลขต่ำ อาทิเช่น 120/80 หรือ 130/80 ค่าตัวเลขสูงแสดงถึงความดันขณะหัวใจบีบตัวฉีดเลือดออกไปเลี้ยงร่างกาย ค่าตัวเลขต่ำแสดงถึงความดันขณะหัวใจคลายตัวรับเลือดที่กลับจากไปเลี้ยงร่างกายมาแล้ว

โรคความดันเลือดสูง มักพบในผู้ใหญ่โดยถือกันว่าผู้ใหญ่ที่ตรวจพบความดันเลือดตั้งแต่ 160/95 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปเป็นโรคความดันเลือดสูง ความดันเลือดของคนเราจะเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความร้อน หนาว ของอากาศ ช่วงเวลาของแต่ละวัน อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง ความหิว ความเจ็บปวด เป็นต้น ถ้าแพทย์วัดความดันเลือดของท่านแล้วพบว่าสูงไม่มากนัก อาจยังไม่ให้ยารักษาแต่จะนัดมาตรวจซ้ำ โดยท่านควรจะมาตามนัดและเลี่ยงการรับประทานกาแฟ ยาแก้หวัดบางชนิด หรือเลี่ยงการออกกำลังกายมาก ๆ ในช่วงเวลาก่อนวัดความดันเลือดเพื่อป้องกันไม่ให้ความดันเลือดสูงขึ้นกว่าปกติ จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคความดันเลือดสูง มีต่าง ๆ กันในแต่ละชุมชน ในประเทศเราเท่าที่ได้มีการศึกษาพบว่ามีคนเป็นโรคความดันเลือดสูงประมาณร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด


สาเหตุของโรคความดันเลือดสูง
ความดันเลือดสูง ส่วนมากไม่มีสาเหตุ เป็นโรคที่เกิดขึ้นเอง แต่มักจะพบได้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหรือมีญาติพี่น้อง หรือพ่อแม่เป็นโรคความดันเลือดสูงได้บ่อยกว่าผู้ที่ไม่เป็นโรคดังกล่าว ผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูง บางรายมีความดันขึ้นจากการที่มีไตผิดปกติ มีโรคของระบบฮอร์โมนบางชนิดอยู่ มีเส้นเลือดใหญ่ผิดปกติ หรือรับประทานยาบางประเภทติดต่อกันเป็นระยะเลานาน ๆ ผู้ป่วยกลุ่มที่มีสาเหตุเหล่านี้พบได้น้อยกว่าผู้ป่วยกลุ่มแรกที่ความดันเลือดสูงเกิดขึ้นเอง


ผลเสียของโรคความดันเลือดสูง
โรคความดันเลือดสูงมีผลทำให้หัวใจต้องทำงานหนักกว่าปกติมากนาน ๆ เข้าจะทำให้ขนาดหัวใจโตขึ้น และถ้าไม่รักษาให้ถูกต้องเกิดอาการหัวใจวายในที่สุด โรคความดันเลือดสูง ยังมีผลทำให้เส้นเลือดแดงทั่วร่างกายเกิดการเสื่อมสภาพและแข็งตัวเร็วกว่าปกติ ซึ่งภาวะเช่นนี้จะส่งเสริมให้เกิดโรคอื่น ๆ ตามมามากมาย อาทิเช่น โรคสมองเสื่อม โรคอัมพาต โรคตามัว โรคไตเสื่อม โรคหัวใจขาดเลือด ในบางคราวถ้าความดันเลือดสูงมาก ๆ ทันทีอาจทำให้มีเส้นเลือดในสมองแตกทำให้เกิดอัมพาตทันทีหรือเสียชีวิตได้