เบาหวาน ความดัน หนียังไงก็ไม่พ้น

20 March, 2019

เบาหวาน ความดัน หนียังไงก็ไม่พ้น

เบาหวานอีก 1 ปัจจัยโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนมามากมายในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ผู้ป่วยหลายรายมักจะต้องประสบปัญหาพบเจอกับสภาวะแทรกซ้อนต่างๆนานาลามมาจนถึงสภาวะความดันโลหิตสูงที่ผู้ป่วยหลายๆคนหนีไม่พื้น แล้ว รู้กันหรือไม่ว่า “ทำไมผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานถึงมีสภาวะความดันโลหิตสูง”
มีงานวิจัยพบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 1 อย่างน้อย 1 ใน 3 เป็นโรคความดันโลหิตสูง เมื่อโรคดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกัน ผลของโรคหนึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้อาการของอีกโรคแย่ลง ซึ่งโรคเบาหวานทำให้เกิดสามสิ่งนี้ที่อาจทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น
– ลดความสามารถในการขยายตัวของหลอดเลือด
– เพิ่มปริมาณของๆ เหลวในร่างกาย
– ทำให้ร่างกายจัดการกับอินซูลินได้ไม่เหมือนเดิม
อย่างไรก็ตาม โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานมักเกิดขึ้นพร้อมกัน เพราะโรคเหล่านี้มีปัจจัยเสี่ยงเหมือนกัน เช่น การมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน การทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ และการใช้ชีวิตแบบที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกาย
ปัจจัยเสี่ยง
การเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานพร้อมกันสามารถทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต และยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หรือโรคหลอดเลือดสมอง นอกจากนี้มันยังทำให้คุณมีโอกาสเป็นโรคไตและมีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดในดวงตาเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถทำให้ถึงขั้นตาบอด
อย่างไรก็ดี การสูบบุหรี่จะทำให้ความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น และโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ไม่เพียงแต่เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคความดันโลหิตสูงเท่านั้น แต่ความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและโรคหลอดเลือดสมองจะยิ่งมีมากขึ้นถ้ามีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เกิดขึ้นร่วมด้วย เช่น การมีคนในครอบครัวที่เคยเป็นโรคหัวใจ ความเครียด การทานอาหารที่มีไขมันหรือโซเดียมสูง ไม่เคลื่อนไหวร่างกาย อายุที่มากขึ้น การมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป การมีระดับของโพแทสเซียมหรือวิตามินดีต่ำ การเป็นโรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น โรคหยุดหายใจขณะหลับ โรคไต หรือโรคข้ออักเสบ ฯลฯ