ความดันโลหิตสูง!! เพชรฆาตเงียบ!!

20 March, 2019

ความดันโลหิตสูง!! เพชรฆาตเงียบ!!

โรคความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุที่สำคัญต่อการเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนอย่างมากมายในเวลานี้ในประเทศไทยปัญหาโรคความดันโลหิตสูงพบมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มสูงขึ้นตามอายุที่มากขึ้น ทั้งนี้ ความดันโลหิตสูงในระยะแรกๆ […]

Read More