เบาหวาน ความดัน หนียังไงก็ไม่พ้น

20 March, 2019

เบาหวาน ความดัน หนียังไงก็ไม่พ้น

เบาหวานอีก 1 ปัจจัยโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนมามากมายในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ผู้ป่วยหลายรายมักจะต้องประสบปัญหาพบเจอกับสภาวะแทรกซ้อนต่างๆนานาลามมาจนถึงสภาวะความดันโลหิตสูงที่ผู้ป่วยหลายๆคนหนีไม่พื้น แล้ว […]

Read More